logo


Joseph Burkes

Dr. Joseph Burkes er en tidligere lege som hele livet har vært engasjert i arbeid som fremmer fred og rettferdighet. I 1992 begynte han med UFO etterforskning og har vært medlem av MUFON, CSETI og det peruanske nettverket av kontaktpersoner kjent som Rahma. På 90-tallet var han dessuten koordinator for arbeidsgruppene til Dr. Steven Greers CE5 Initiativ. Siden har han fortsatt å fremme det verdensomspennende kontakt initiativet som han kaller "The Contact Underground." Han er særlig opptatt av mekanismene som ligger bak kontakt. Disse inkluderer hans virtuelle opplevelseshypotese som beskriver hvordan illusjon kan skapes av intelligensen som ligger bak UFO-fenomenet.
Burkes ser behovet for å etablere verdensfred basert på sosial rettferdighet, som den viktigste og mest nødvendige forutsetningen for å etablere et åpent og direkte forhold til de ikke-menneskelige intelligensene som besøker oss. Etter hans oppfatning assisterer de menneskeheten i denne perioden hvor planen er at jordens sivilisasjon skal forvandles.