logo


Paul Hellyer

Tidligere kanandisk forsvarsminister og visestatsminister som forteller verden at vi besøkes av andre sivilisasjoner!

Paul Hellyer er en av Kanadas mest kjente og mest kontroversielle politikere. Selv om Hellyer er best kjent for foreningen av de kanadiske væpnede styrker, har han opprettholdt en livslang interesse for makroøkonomi. Han vokste opp på gård, og har en svært mangfoldlg bakgrunn som omfatter produksjon, detaljhandel, bygging, landutvikling, turisme og publisering. Han har også vært aktiv innen kunst og musikk.

Gjennom årene har han som journalist og politisk kommentator fortsatt å kjempe for økonomiske reformer og har skrevet flere bøker om emnet. Hans mangfoldige karriere, i tillegg til sitt virke som politiker, gir Hellyer et sjeldent perspektiv på hva som har gått galt med verdensøkonomien. I de siste årene har han blitt interessert i utenomjordiske og deres overlegne teknologi som vi og har tatt i bruk. I september 2005 ble han den første personen av så høy politisk rang som uttalte offentlig:"UFOer er like virkelige som flyene som flyr over hodene våre."

Nettsteder: